Afganistan

U saradnji sa Global Training Academy iz SAD, 2005. godine su u Centru za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH obučavani  psi za otkrivanje eksploziva koji su angažirani u Afganistanu, na različitim check-pointima u vojnim bazama. Nekoliko godina kasnije, ponovo je MDDC bio aktivan na obuci pasa za otkrivanje eksploziva za potrebe AMK-9, ali i pratećeg osoblja, vodiča pasa koji su u MDDC testirani i obučavani za svoj daljnji angažman u Afganistanu.

Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH
Adresa: Safeta Pašalića 46
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 264 030
Fax: +387 33 264 031
Nermin Hadžimujagić, Direktor
nermin@mddc.ba
Marija Trlin, Odnosi s javnošću
marija@mddc.ba
Leila Alajbegović, Administracija
leila@mddc.ba
MDDC © 2013
Sva prava pridržana
Programiranje i dizajn BuonArte.com