Albanija

U skladu sa ugovorom sa Danish Church Aid-DCA, Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u Bosni i Hercegovini je u sjevernom dijelu Albanije pružao podršku na projektima deminiranja sa šest MDD timova. Nakon izuzetno dobrih rezultata, timovi su nastavili pružati podršku DCA i u narednom periodu, čime je značajno unaprijeđen i ubrzan proces deminiranja u pretežno brdovitim predjelima sjeverne Albanije, od 2005. u naredne 2.5 godine.

Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH
Adresa: Safeta Pašalića 46
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 264 030
Fax: +387 33 264 031
Nermin Hadžimujagić, Direktor
nermin@mddc.ba
Marija Trlin, Odnosi s javnošću
marija@mddc.ba
Leila Alajbegović, Administracija
leila@mddc.ba
MDDC © 2013
Sva prava pridržana
Programiranje i dizajn BuonArte.com