Angola

MDDC je u saradnji sa Marshall Legacy Institute uspostavio program upotrebe timova pasa za potrebe  National Institute of Demining (INAD) u Angoli 2011. godine. Obučeno je šest pasa i izvršena je integracija timova u Angoli, obukom lokalnih vodiča, nakon čega je  izvršeno i njihovo testiranje i akreditacija u skladu sa IMAS -International Mine Action Standards. Tada je obučeno i dodatnih šest vodiča za potrebe integracije budućih timova koje će MDDC obučiti u Angoli. Nakon njihove akreditacije, timovi su angažirani na projektima deminiranja diljem Angole, te su već u prvim sedmicama svog angažmana pokazali veliku produktivnost i efikasnost. National Demining Institute je izrazio interes za obukom još 36 pasa za otkrivanje mina i očekuje se skori nastavak angažmana MDDC u Angoli. Iako je ovo tek početak upotrebe pasa za otkrivanje mina obučenih u MDDC, sa terena u Angoli stižu pozitivne vijesti o njihovoj efikasnosti. 

Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH
Adresa: Safeta Pašalića 46
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 264 030
Fax: +387 33 264 031
Nermin Hadžimujagić, Direktor
nermin@mddc.ba
Marija Trlin, Odnosi s javnošću
marija@mddc.ba
Leila Alajbegović, Administracija
leila@mddc.ba
MDDC © 2013
Sva prava pridržana
Programiranje i dizajn BuonArte.com