26-12-2018 14:10

MDDC učestvovao u oslobađanju Ilidže od mina

tl_files/minigalerija/IMG_3953.JPGOpćina Ilidža je u periodu 2000.-2018. u potpunosti oslobodila preko 17 miliona kvadratnih metara površine. Centar za obuku pasa za otkrivanje mina je realizirao posljednja tri projekta oslobađanja minski sumnjive površine, i to projekte Mitrići, Zoranovići i Vela, te zajedno sa donatorima koji su kroz godine doprinijeli velikom uspjehu općine Ilidža, proslavili su Općinu slobodnu od mina

Detaljnije...

25-06-2018 09:11

Svečanom primopredajom obilježen završetak projekta deminiranja u Busovači

tl_files/minigalerija/Busovaca3.jpgCentar za obuku pasa za otkrivanje mine u BiH – MDDC uspješno je realizirao projekt deminiranja na području općine Busovača - Kula Krčevine, površine 42.138 m2. Projekt je financirala Vlada SAD preko Marshall Legacy Institute. Aktivnosti deminiranja započele su u maju, a 19.6.2018. deminirana površina svečano je predata lokalnim vlastima i stanovništvu na upotrebu.

Detaljnije...

29-03-2018 08:05

Početak radova na projektu Petrovići u Olovu

Radovi na projektu MSP Petrovići u općini Olovo otvoreni su i ovo je jedan od najnovijih projekta oslobađanja minski sumnjive površine kooje izvodi Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u Bosni i Hercegovini (MDDC). Ukupna površina koja će biti oslobođena od mina ovim projektom je 2.426.437 m2.

tl_files/galerija/Petrovici 2.jpg

Detaljnije...

22-03-2018 13:43

Nastavak projekta MSP Zoranovići

Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u Bosni i Hercegovini nastavio je s aktivnostima na zadatku deminiranja, MSP Zoranovići u općini Ilidža, koji je započeo u oktobru 2017. Ovaj projekt finansira Općina Ilidža kroz ITF Enhancing Human Security, a ukupna površina koja će biti predata za upotrebu iznosi 2,950,000 kvadratnih metara.

tl_files/galerija/manual deminer in field in BH.JPG

Detaljnije...

22-03-2018 07:41

Susret CHAMPS timova i predstavnika PM/WRA

Ethan Rinks, EUR Program Manager iz U.S. Department of State Bureau of Political-Military Affairs, PM/WRA i predstavnik Ambasade SAD u Bosni i Hercegovini sastali su se sa CHAMPS BiH timovima kako bi  se upoznali sa pozitivnim efektima projekta kojeg finansira Vlada SAD, a implementira Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH u saradnji sa Marshall Legacy Institutetl_files/galerija/Ethan Rinks with CHAMPS.jpg

Detaljnije...

04-01-2018 13:10

Aktivnosti MDDC u 2017.

U 2017. godini Centar za obuku pasa za otkrivanje mina realizovao je mnogo različitih projekata u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Donosimo pregled najvažnijih aktivnosti  u godini koja je iza nas, a koje podrazumijevaju projekte deminiranja i oslobađanja minski sumnjive površine, obuku službenih pasa, upozoravnje na opasnost od mina i pomoć žrtvama mina. Većinu tih projekata financirao je US State Department, ali i lokalne vlasti kao što je Općina Ilidža koja je financirala aktivnosti oslobađanja minsko sumnjive površine iz vlastitog budžeta. MDDC kontinuirano radi i na projektu kojim se unaprijeđuje kvalitet života i sigurnosti ljudi - CHAMPS Bosna i Hercegovina.

Detaljnije...

01-02-2017 09:19

Završena obuka pasa za otkrivanje eksploziva za LMAC


tl_files/slike vijesti/dog searching vehicle in Lebanon.jpgCentar za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH završio je obuku 
tri psa za otkrivanje eksploziva i isporučio Centru za uklanjanje mina Libanona - LMAC. Trener MDDC-a u Libanonu provodi integracijsku obuku obučenih pasa sa vodičima iz LMAC-a. Nakon integracije timovi pasa za otkrivanje eksploziva će služiti ovoj organizaciji kao vrijedan resurs koji će značajno unaprijediti njihove kapacitete i efikasnost rada.

Detaljnije...

08-11-2016 09:04

Završetak projekta Land Release u općini Ilidža

tl_files/novosti/Ilidza ceremony.jpgCentar za obuku pasa za otkrivanje mina u Bosni i Hercegovini uspješno je završio realizaciju projekta minski sumnjive površine u općini Ilidža – MSP Mitrići, sa ukupno 2.039.000 m2 površine koja je oslobođena od opasnosti od mina. Ovaj projekat je od velikog značaja za stanovništvo Ilidže, ali i i svih građana Bosne i Hercegovine.   

Detaljnije...

01-07-2016 11:15

Nastavak CHAMPS projekta u Bosni i Hercegovini

tl_files/galerija/mddc/CHAMPS kids at Bauerfeind prosthetic.jpgProjekt CHAMPS - Children Against Mines Bosna i Hercegovina, Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH implementira u saradnji sa Marshall Legacy Institute još od novembra 2014, te se nastavlja sve do juna 2017. Projekt financira US State Department PM/WRA.

Detaljnije...

20-06-2016 08:49

Završen projekt deminiranja u Olovu

tl_files/galerija/mddc/Kusevo2Olovo deminers.jpgCentar za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH uspješno je završio projekt deminiranje u općini Olovo, Kruševo 2, površine 64.797 m2. Tokom izvođenja zadatka na lokaciji su pronađene protivtenkovske i protivpješadijske mine. Sredstva za izvođenje poslova deminiranja osigurao je United States Department of State's Office of Weapons Removal and Abatement-PM/WRA preko ITF Enhancing Human Security. 

Detaljnije...

Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH
Adresa: Safeta Pašalića 46
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 264 030
Fax: +387 33 264 031
Nermin Hadžimujagić, Direktor
nermin@mddc.ba
Marija Trlin, Odnosi s javnošću
marija@mddc.ba
Leila Alajbegović, Administracija
leila@mddc.ba
MDDC © 2013
Sva prava pridržana
Programiranje i dizajn BuonArte.com