Azerbejdžan

Azerbaijan National Agency for Mine Action-ANAMA koristi pse za otkrivanje mina od 2001.  Od tada se broj operativnih timova pasa za otkrivanje mina povećao sa četiri na sadašnjih 35 od kojih je  Centar za obuku pasa za otkrivanje mina obučio 29.  Angažman MDDC u Azerbejdžanu započeo je 2007. kad je obučena prva grupa od četiri psa. ANAMA koristi timove pasa za otkrivanje mina u skoro svim operacijama deminiranja u Azerbejdžanu, jer su se pokazali izuzetno efikasnim, naročito zahvaljujući klimatskim uslovima i konfiguraciji terena u toj zemlji, a koriste ih u deminiranju, kontroli kvaliteta, te nakon upotrebe mašina. Psi za otkrivanje mina u ANAMA-i neizostavan su resurs zahvaljujući kojem su u Azerbejdžanu očišćeni milioni kvadrata zemljišta koje je vraćeno stanovništvo na upotrebu.  Dio pasa obučenih u MDDC financirao je Marshall Legacy Institute i PM/WRA, a jedan dio je ANAMA  financirala vlastitim sredstvima.

Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH
Adresa: Safeta Pašalića 46
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 264 030
Fax: +387 33 264 031
Nermin Hadžimujagić, Direktor
nermin@mddc.ba
Marija Trlin, Odnosi s javnošću
marija@mddc.ba
Leila Alajbegović, Administracija
leila@mddc.ba
MDDC © 2013
Sva prava pridržana
Programiranje i dizajn BuonArte.com