Bosna i Hercegovina

U Bosni i Hercegovini je Centar za obuku pasa za otkrivanje mina aktivan na projektima deminiranja, obuke timova pasa za različite namjene: pasa za otkrivanje mina, eksploziva, narkotika, policijskih patrolnih pasa, pasa za potragu i spašavanje, obuci trenera i vodiča, te projektima upozoravanja na opasnost od mina. Do sada je u Centru za obuku pasa obučeno preko 300 pasa za različite namjene koji su angažirani u desetak zemalja svijeta. U Bosni i Hercegovini timovi pasa obučavaju se za potrebe policijskih snaga, granične policije, oružanih snaga, komercijalnih, vladinih i nevladinih organizacija koje u svom radu koriste službene pse.  MDDC vrši i testiranje i doobuku, izdaje certifikate o obučenosti pasa i osoblja. Akreditirani smo za provođenje projekata deminiranja sa vlastitim deminerskim timom, kao i upozoravanje na opasnost od mina. Do sada je MDDC proveo dva projekta upozoravanja školske djece u Bosni i Hercegovini. Jedan projekt implementiran je sa Odbojkaškim klubom invalida Fantomi iz Sarajeva, u gradovima širom BiH i time obuhvatio preko 1000 djece u sportskim klubovima. Drugi projekat upozoravanja na mine je nastao kao rezultat donatorske večere Mine Awareness Night to Make a Difference-dio prikupljenih sredstava upotrijebljen je za projekt upozoravanja na opasnost od mina u gradovima Konjic i Olovo, čime je obuhvaćeno 760 djece. MDDC se u Bosni i Hercegovini nametnuo kao vodeća institucija obuke pasa za različite namjene, te organizira seminare i okrugle stolove, na kojima se promovira pravilna i humana upotreba službenih pasa, sa naglaskom na razvoj procedura, pravilnu njegu i brigu o psima koji su se pokazali kao jedan od najefikasnijih alata u redukciji minski sumnjive površine, detekciji različitih vrsta eksplozivnih naprava, narkotika i potrazi za unesrećenima.

Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH
Adresa: Safeta Pašalića 46
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 264 030
Fax: +387 33 264 031
Nermin Hadžimujagić, Direktor
nermin@mddc.ba
Marija Trlin, Odnosi s javnošću
marija@mddc.ba
Leila Alajbegović, Administracija
leila@mddc.ba
MDDC © 2013
Sva prava pridržana
Programiranje i dizajn BuonArte.com