Hrvatska

Angažmanom timova pasa za otkrivanje mina, MDDC je učestvovao na projektu deminiranja na graničnom pojasu između Republike Hrvatske i Republike Srbije, u saradnji sa kompanijom Enigma. Projekt je uspješno implementiran 2006. godine. MDDC ima dobru saradnju sa Hrvatskim centrom za razminiranje i Hrvatskim centrom za testiranje i obuku, koji su također članovi  Koordinacijskog vijeća za protivminsko djelovanje-SEEMACC, te učestvuje na svim relevantnim radionicama i simpozijima u Hrvatskoj koje okupljaju učesnike u protivminskom djelovanju iz regiona.

Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH
Adresa: Safeta Pašalića 46
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 264 030
Fax: +387 33 264 031
Nermin Hadžimujagić, Direktor
nermin@mddc.ba
Marija Trlin, Odnosi s javnošću
marija@mddc.ba
Leila Alajbegović, Administracija
leila@mddc.ba
MDDC © 2013
Sva prava pridržana
Programiranje i dizajn BuonArte.com