Irak

Tri iskusna tima pasa za otkrivanje mina MDDC-a angažirani su prvi put na zadacima deminiranja u Iraku 2008. godine. Ova je saradnja realizirana sa Mines Advisory Group - MAG i The Marshall Legacy Institute, dok su timovi nastavili raditi u Iraku i 2009. godine, zahvaljujući iznimnoj efikasnosti i profesionalizmu pokazanom na terenu. Ovaj projekt saradnje nastavio se kroz obuku pasa za otkrivanje mina koji je implementiran 2011. kada je trener MDDC u Iraku vršio obuku i integraciju iračkih timova pasa za otkrivanje mina za potrebe MAG-a, te vršio superviziju njihovog angažmana na terenu u operacijama deminiranja u regiji Chamchamal.

Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH
Adresa: Safeta Pašalića 46
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 264 030
Fax: +387 33 264 031
Nermin Hadžimujagić, Direktor
nermin@mddc.ba
Marija Trlin, Odnosi s javnošću
marija@mddc.ba
Leila Alajbegović, Administracija
leila@mddc.ba
MDDC © 2013
Sva prava pridržana
Programiranje i dizajn BuonArte.com