Kosovo

Sedam godina zaredom, MDDC je aktivan na području Kosova, prvo sa četiri tima pasa za otkrivanje mina kao podrška timovima EODMS Kosovo 2007. koji su bili raspoređeni na različitim zadacima, gdje je problem zagađenosti minama i NUS-om bio veći nego što se ranije pretpostavljalo. Angažman timova pasa nastavio se u kontinuitetu i narednih godina. Prvi samostalni angažman MDDC sa vlastitim deminerskim timovima na projektu deminiranja na teritoriji Kosova bio je 2011. kad je izvršeno deminiranje na području općine Vučitrn, u selima Dubovac, Beçiç i Galica, a projekt financirala Vlada SAD preko ITF-a. Područje zahvaćeno minama je obradivo zemljište i šuma. O važnosti projekta govori i činjenica da je u pojedinim dijelovima zadatka najbliža kuća udaljena samo 30 m od sumnjive površine.  U maju 2012. MDDC je na Kosovu pružao podršku timovima KSF na lokaciji Koshare, angažirajući timove pasa za otkrivanje mina, na ljeto iste godine implementiran je i projekt deminiranja na Kosovu.

Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH
Adresa: Safeta Pašalića 46
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 264 030
Fax: +387 33 264 031
Nermin Hadžimujagić, Direktor
nermin@mddc.ba
Marija Trlin, Odnosi s javnošću
marija@mddc.ba
Leila Alajbegović, Administracija
leila@mddc.ba
MDDC © 2013
Sva prava pridržana
Programiranje i dizajn BuonArte.com