Aktivnosti MDDC i projekti u toku

30-11-2016 08:46

MDDC  je aktivan u provođenu obuke pasa za različite namjene, realizaciji projekata deminiranja u Bosni i Hercegovini i projekata MSP- Land Release. Tako je nakon završetka projekta deminiranja u oćini Olovo Kruševo 2, MDDC započeo u novembru 2016. sa projektom Kruševo 3, za kojeg su finansijska sredstva osigurana od strane PM/WRA koji se naslanja na već deminiranu površinu. Nakon uspješnog završetka projekta Minski-sumnjivog područja MSP Mitrići u općini Ilidža kojeg je finansirao PM/WRA i općina Ilidža, u pripremi je nastavak MSP u istoj općini za koju je općina Ilidža već poslala zahtjev i spremna je ponovo izdvojiti značajna finansijska sredstva u narednoj godini. Nastavlja se i implementacija projekta CHAMPS u 2016./2017. godini i u nastavku projekta, pored postojećih škola iz Vojkovića, Kreševa i Pazarića, uključene su još tri nove škole iz Hadžića, Kiseljaka i Trnova. U nastavku projekta šest žrtava mina dobit će neophodnu pomoć, te će uspjeh projekta CHAMPS na kraju biti hiljade djece educirane o opasnostima od mina, ali i 16 žrtava mina koji su dobiti visoko-kvalitetna protetička pomagala.   Projekt CHAMPS finansira US State Department.   

tl_files/novosti/CHAMPS team Hadzici.jpg 

Nazad

01-02-2017 09:19 od mddc

Završena obuka pasa za otkrivanje eksploziva za LMAC


tl_files/slike vijesti/dog searching vehicle in Lebanon.jpgCentar za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH završio je obuku 
tri psa za otkrivanje eksploziva i isporučio Centru za uklanjanje mina Libanona - LMAC. Trener MDDC-a u Libanonu provodi integracijsku obuku obučenih pasa sa vodičima iz LMAC-a. Nakon integracije timovi pasa za otkrivanje eksploziva će služiti ovoj organizaciji kao vrijedan resurs koji će značajno unaprijediti njihove kapacitete i efikasnost rada.

Detaljnije...