Završena obuka pasa za otkrivanje eksploziva za LMAC

01-02-2017 09:19

Saradnja između Centra za obuku pasa za otkrivanje mina i Centar za uklanjanje mina Libanona (LMAC) proširena je i na obuku pasa za otkrivanje eksploziva. MDDC je LMAC-u isporučio tri obučena psa za otkrivanje eksploziva. Trener provodi integracijsku obuku sa vodičima pripadnicima LMAC_a u Libanonu. Po završetku integracijske obuke certificirani timovi će raditi u sastavu LMAC-a i značajno će unaprijediti kapacitete i poboljšati efikasnost ove organizacije. Projekt je finansirao Marshall Legacy Institute.

tl_files/slike vijesti/searching interior.jpg Nazad

01-02-2017 09:19 od mddc

Završena obuka pasa za otkrivanje eksploziva za LMAC


tl_files/slike vijesti/dog searching vehicle in Lebanon.jpgCentar za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH završio je obuku 
tri psa za otkrivanje eksploziva i isporučio Centru za uklanjanje mina Libanona - LMAC. Trener MDDC-a u Libanonu provodi integracijsku obuku obučenih pasa sa vodičima iz LMAC-a. Nakon integracije timovi pasa za otkrivanje eksploziva će služiti ovoj organizaciji kao vrijedan resurs koji će značajno unaprijediti njihove kapacitete i efikasnost rada.

Detaljnije...