Office of Weapons Removal and Abatement

Office of Weapons Removal and Abatement in the U.S. Department of State's Bureau of Political-Military Affairs (PM/WRA) jedan je od osnivača Centra za obuku pasa i donator koji je osigurao financijska sredstva za operacije MDDC u prve tri godine postojanja. MDDC blisko sarađuje sa uredom PM/WRA i Ambasadom SAD u Bosni i Hercegovini. Brojni su projekti koje je implementirao MDDC financirani od strane Office of Weapons Removal and Abatement, koji je također nesebično podržao i Mine Awaraness Night To Make a Difference, te bio platinasti sponzor ove humanitarne večeri.

The Marshall Legacy Institute

Saradnja sa nevladinom organizacijom Marshall Legacy Institute- MLI iz SAD počela je još 2004. godine i od tada do danas MDDC i MLI razvili su intenzivan partnerski odnos. Brojni su projekti na kojima su MLI i MDDC sarađivali, većinu zajedno osmislili i implementirali u duhu dobre saradnje. MDDC je obučio desetine pasa za otkrivanje mina za potrebe MLI, koji su donirani centrima i organizacijama u Bosni i Hercegovini, Azerbejdžanu, Libanonu, Angoli, te zajednički realizirali projekt u Iraku, donatorsku večeru MANMADE održanu u Sarajevu 4.4.2012., kreirali i obezbijedili financiranje projekta upozoravanja na opasnost od mina sa OKI Fantomi. U toku je realizacija druge faze projekta izgradnje kapaciteta timova pasa za otkrivanje mina u Angoli.

ITF Enhancing Human Security

Međunarodna fondacija osnovana za potrebe financiranja protivminskog djelovanja u BiH, sa sjedištem u Sloveniji, preko koje se usmjeravaju sredstva donirana od strane Američke vlade i drugih međunarodnih donatora za deminiranje u Bosni i Hercegovini, regionu i šire. Preko ITF-a realizirani su brojni projekti deminiranja, upozoravanja na opasnost od mina, pomoći žrtvama mina i obuke pasa u kojima je učestvovao MDDC. ITF pomaže u pronalaženju donatorskih sredstava za realizaciju ovih projekata.

Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini

Centar za uklanjanje mina u BiH-BHMAC je državna institucija zadužena za kontrolu i planiranje, izradu projekata, koordinaciju, kontrolu kvaliteta, određivanje prioriteta protivminskog djelovanja u BiH, preko koje se vrši realizacija projekata i izvještavanje i certificiranje po završetku. MDDC ima blisku saradnju sa BHMAC-om i njegovim stručnim službama.

Centar za uklanjanje mina Republike Armenije

Centar za uklanjanje mina Republike Armenije djeluje u okviru Ministarstva odbrane kao državna nekomercijalna organizacija zadužena za provedbu, planiranje i kontrolu procesa deminiranja u ovoj zemlji. MDDC sarađuje se CHDE na implementaciji projekta uspostave novih kapaciteta u procesu deminiranja, timova pasa za otkrivanje mina, koji će unaprijediti i ubrzati proces uklanjanja mina i njihovu superviziju na terenu. Također, MDDC pruža podršku CHDE u uspostavljanju procedura upotrebe pasa za otkrivanje mina na terenu u skladu sa IMAS-om.

Centar za razminiranje Republike Srbije

MDDC je član Koordinacijskog vijeća za protivminsko djelovanje i sarađuje sa svim regionalnim centrima za uklanjanje mina. U Republici Srbiji MDDC je akreditiran za obavljanje poslova humanitarnog deminiranja, te blisko sarađuje sa Centrom za razminiranje Republike Srbije-CZRS tokom implementacije projekata deminiranja u Republici Srbiji, kao i sa nadležnom službom – organizacionom jedinicom Ministarstva unutrašnjih poslova nadležnom za vanredne situacije.

Hrvatski centar za razminiranje

Hrvatski centar za razminiranje-HCR je državna institucija Republike Hrvatske koja je nadležna za provođenje aktivnosti deminiranja.  Sa HCR-om je MDDC razvio blisku saradnju, kao i sa ostalim centrima u regionu jugoistočne Europe, s ciljem unaprijeđenja procesa deminiranja, razmjene znanja i iskustava.

Centar za uklanjanje mina Kosovo

Na Kosovu je MDDC aktivan već dugi niz godina koristeći timove pasa za otkrivanje mina na zadacima deminiranja, te akreditiran za operacije humanitarnog deminiranja. Brojni projekti deminiranja i upotrebe MDD timova na Kosovu implementirani su preko ITF Enhancing Human Security, koje je financirao ured PM/WRA U.S. Department of State, a posljednji kojeg je MDDC implementirao na Kosovu je Bečić-općina Vushtri.

Centar za testiranje, razvoj i obuku

Centar za testiranje, razvoj i obuku- CTRO osnovao je Hrvatski centar za razminiranje s ciljem da potiče, pomaže i razvija operativna testiranja i evaluaciju tehnologija otkrivanja mina i NUS-a i jedan je od članova SEEMACC-a.

Regionalni centar za podvodno deminiranje

Regionalni centar za podvodno deminiranje-RCUD je organizacija specijalizirana za provođenje obuke ronilaca za podvodno deminiranja i čišćenje NUS-a. Od osnivanja RCUD je član SEEMACC-a s kojim Centar za obuku pasa za otkrivanje mina intenzivno sarađuje, kao i sa drugim centrima u regionu i šire kojima je cilj uklanjanje minske opasnosti u regionu.

Azerbaijan National Agency for Mine Action

Azerbaijan National Agency for Mine Action-ANAMA je državna institucija Azerbejdžana, sa kojom MDDC ima vrlo blisku saradnju i koja je korisnik na desetine pasa za otkrivanje mina obučenih upravo u MDDC. Pored toga što je većinu pasa donirao MLI i ITF Enhancing Human Security, ANAMA je nekoliko pasa obučenih u MDDC financirao vlastitim sredstvima. Veliki je zagovornik upotrebe pasa za otkrivanje mina u Azerbejdžanu, gdje je njihova produktivnost znatno iznad prosjeka i upotreba u stalnoj ekspanziji. MDDC i ANAMA su zajednički realizovali projekt deminiranja u širem području grada Gaziantep na tursko-sirijskoj granici.

Lebanon Mine Action Center

Lebanon Mine Action Center je državna institucija Libanona-LMAC, sa kojom MDDC sarađuje nekoliko godina i koja je korisnik pasa za otkrivanje mina obučenih u MDDC, čiji donator je Marshall Legacy Institute iz SAD i PM/WRA U.S. State Departmenta. MDDC također pruža podršku LMAC-u kroz testiranje operativnosti timova pasa za otkrivanje mina, kako bi bili spremni u svakom trenutku odgovoriti na postavljene zahtjeve.

Albanian Mine Action Executive

Albanian Mine Action Executive - AMAE i Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH sarađivali su intenzivno u periodu kada je MDDC bio aktivan na zadacima deminiranja u Albaniji. AMAE je državna institucija Albanije zadužena za pripremu i praćenje projekata deminiranja i punopravni je član Koordinacijskog vijeća za protivminsko djelovanje jugoistočne Europe-SEEMACC.

CNIDAH - The National Demining Commission in Angola

Program upotrebe timova pasa za potrebe  National Institute of Demining (INAD) u Angoli je započeo 2011. kad je u saradnji sa Marshall Legacy Institute obučeno je šest pasa za otkrivanje mina i dvanaest vodiča pasa. Nakon njihove akreditacije, timovi su angažirani na projektima deminiranja na područjima Angole koja su zagađena minama i pokazali su odlične rezultate na terenu, tako da je National Demining Institute je izrazio interes za obukom još 36 pasa za otkrivanje mina.  Očekuje se nastavak angažmana MDDC u Angoli. 

Mines Advisory Group

MDDC je projekt u Iraku realizirao sa Mines Advisory Group-MAG, gdje su tri tima MDDC radili na zadacima deminiranja u Bani Maqam, Chamchamal. Projekt je produžen zbog izuzetno dobre saradnje i uspjeha na terenu i pokazane efikasnosti timova pasa za otkrivanje mina na zadacima deminiranja.

Federalna uprava civilne zaštite

Federalna uprava civilne zaštite je institucija koja u svom sastavu ima timove za deminiranje, odnosno timove pasa za otkrivanje mina koje je obučio MDDC. Obuku timova pasa za otkrivanje mina je financirao Marshall Legacy Institute. Civilna zaštita također ima i timove pasa za spašavanje unesrećenih u ruševinama i lavinama, koje je obučio Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH.

Republička uprava civilne zaštite RS

Republička uprava civilne zaštite RS-RUCZ RS korisnik je timova pasa za otkrivanje mina koje je obučio Centar za obuku pasa i redovito vrši mjesečna interna testiranja i doobuku u MDDC-u. Jedan od novijih projekata obuke koje je realizirao MDDC bila je obuka dva tima pasa za otkrivanje mina za RUCZ RS za koju su financijska sredstva osigurana od strane ureda PM/WRA U.S. State Departmenta kroz ITF, a koji će znatno unaprijediti kapacitete ove institucije u borbi protiv minske zagađenosti u Bosni i Hercegovini.

Danish Church Aid

Sa Danish Chirch Aidom- DCA je Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH realizirao projekte deminiranja u Albaniji. Timovi pasa za otkrivanje mina MDDC-a su pružali podršku u operacijama deminiranja tokom 2.5 godine naše zajedničke saradnje na sjeveru Republike Albanije.

AMK9

Ova organizacija sarađivala je sa MDDC prilikom regrutiranja osoblja, testiranja i obuke osoblja i pasa za otkrivanje eksploziva koji su angažirani u Afganistanu. Na desetine vodiča pasa za okrivanje eksploziva obučeno je u MDDC-u za potrebe AMK9 i uposleno u Afganistanu. MDDC je također vršio i obuku pasa za otkrivanje eksploziva za potrebe ove organizacije. 

Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH
Adresa: Safeta Pašalića 46
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 264 030
Fax: +387 33 264 031
Nermin Hadžimujagić, Direktor
nermin@mddc.ba
Marija Trlin, Odnosi s javnošću
marija@mddc.ba
Leila Alajbegović, Administracija
leila@mddc.ba
MDDC © 2013
Sva prava pridržana
Programiranje i dizajn BuonArte.com