Srbija

Prvi angažman MDDC u Srbiji je bio angažman timova pasa za otkrivanje mina kao podrška na projektu deminiranja pograničnog pojasa između Srbije i Hrvatske, nakon čega je uslijedio novi angažman timova pasa na zadatku Remića Stan u Srbiji u oktobru 2009. kao podrška deminerskim organizacijama PMC Engineering Ltd. iz Srbije i DOKING iz Hrvatske, na površini od 55.730 kvadratnih metara zemljišta. Lokacija na kojoj je vršeno deminiranje nalazi uz granični pojas između Srbije i Hrvatske. Zemljište je deminirano u svrhu razvoja poljoprivrede. Sa deminerskim timovima je MDDC samostalno izvodio operacije deminiranja u oktobru 2012. na projektu Pečeno škola u općini Preševo, rizičnoj lokaciji koja se nalazila neposredno pokraj osnovne škole, površine 88.032 kvadratnih metara. 

Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH
Adresa: Safeta Pašalića 46
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 264 030
Fax: +387 33 264 031
Nermin Hadžimujagić, Direktor
nermin@mddc.ba
Marija Trlin, Odnosi s javnošću
marija@mddc.ba
Leila Alajbegović, Administracija
leila@mddc.ba
MDDC © 2013
Sva prava pridržana
Programiranje i dizajn BuonArte.com