Turska

U Republici Turskoj je 2010. godine Centar za obuku pasa za otkrivanje mina, u saradnji sa Azerbaijan National Agency for Mine Action i turskom kompanijom Notka radio na projektu deminiranja na graničnom pojasu između Republike Turske i Sirije, u širem pojasu grada Gaziantep u Turskoj.  

Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u BiH
Adresa: Safeta Pašalića 46
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 264 030
Fax: +387 33 264 031
Nermin Hadžimujagić, Direktor
nermin@mddc.ba
Marija Trlin, Odnosi s javnošću
marija@mddc.ba
Leila Alajbegović, Administracija
leila@mddc.ba
MDDC © 2013
Sva prava pridržana
Programiranje i dizajn BuonArte.com